Hur kan vi hjälpa dig idag?

Mina brev skickas via en "legaonline.se"-adress (DKIM)


Vad är DKIM?

DKIM är en standard för att säkerställa att brev som skickas kommer från en giltig avsändare och är framför allt användbart när brev ska skickas via tredje part, t.ex. via Lega Online, EduAdmin eller EditNews.


Ex: Gmail kommer om de inte kan säkerställa att avsändaren är giltig visa en extra "via ..." text efter avsändaren så att mottagaren vet att brevet inte kommer direkt från den avsändare som står i brevet.


Detta kan oroa mottagare, speciellt om brevet innehåller känsliga uppgifter.


Hur aktiverar vi DKIM?

Skapa en ny nyckel i er domän enligt följande:

editnews._domainkey.<egen domän>  CNAME  dkim.editnews.com


ex: Om domänen är multinet.se ska följande nyckel skapas:

editnews._domainkey.multinet.se  CNAME  dkim.editnews.com


Kontakta sedan oss på MultiNet och meddela att nyckeln finns inlagd. När vi har verifierat att nyckeln finns aktiverar vi signeringen.
Info! Lega Onlines DKIM-nyckel hanteras just nu via vår tjänst EditNews.

Signeringen gör att Gmail, och andra, kan säkerställa att breven är skickade med tillstånd av

ägaren till domänen och då behövs inte någon extra "via ..." information.


Nedan artikel beskriver hur du lägger till ett DKIM record hos några leverantörer.
Hur du implementerar DKIM hos olika leverantörer


Hur tar jag bort DKIM om vi inte längre ska använda era tjänster?

Ta bort posten i er domän i DNS servern.

Då kommer mottagande servrar inte längre kunna verifiera nyckeln.


Tekniska detaljer (bara för de nyfikna)

DKIM fungerar genom att vår server, när vi skickar brev med er domän som avsändare, skapar en signatur som läggs med i brevet.

Den signaturen har namnet editnews.


Mottagarens server letar efter nyckeln med namn editnews under "_domainkey" i avsändarens domän, dvs er domän.

Om den hittar ett CNAME (så som anges ovan) kommer den gå vidare till vår server och där hämta upp den faktiska nyckeln för att verifiera signaturen.


Genom att detta sker via er domän vet mottagaren att ni har godkänt att vi skickar brev med er domän som avsändare.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.