Statistik

Statistik på brevnivå
För att följa upp brevstatistik för ett enskilt brev, gå till startsidan och klicka på den gröna knappen Statistik för önskat brev. På första sidan fi...
Ons, 2 Okt, 2019 at 11:03 AM
Statistik i adressboken
För att få en överblick över adressförändringarna i ert konto, ex. totalt antal aktiva mottagare, avregistreringar etc. klicka på ikonen Överblick i menyn u...
Ons, 2 Okt, 2019 at 11:14 AM
Statistik på publikationsnivå
För att se samlad statistik för brev i en viss publikation. Klicka på publikationens namn under fliken Publikationer och sedan på cirkeldiagram-ikonen ute t...
Ons, 2 Okt, 2019 at 11:22 AM