Hur kan vi hjälpa dig idag?

Mjuka och hårda studsar


När du skickar brev från EditNews kommer du under brevstatistiken få återkoppling på vilka adresser som inte lyckats komma fram. Det vi kallar Studsar.
Det finns två typer av studsar som förekommer, hårda respektive mjuka. I tabellen nedan finns exempel på de olika typerna.


Generellt sett är en mjuk studs en tillfällig studs. En hård är en adress som plockats bort från kontot, exempelvis för att adressen inte finns längre.


Mjuka = tillfälliga som systemet kommer göra försök på igen. 

Hårda = adresser som plockats bort (det vi kallar Misslyckade adresser).


HårdAdressen finns inte
Domänen finns inte
Domänen saknar mailserver
Servern tar ej emot brev till adressen
MjukBrevlådan är full
Meddelandet togs ej emot
Oidentifierat fel
Servern svara inte eller avbryter anslutningen

Tillfälligt fel

Vidarebefordra loop


Observera att om en adress studsar mjukt ett antal gånger i rad så kommer även denna tillslut bli en hård och plockas bort.


Misslyckade adresser

I adressboken förekommer de adresser som studsat hårt som misslyckade adresser och markeras med ett gult kuvert vid adressen i sökresultatet. Du kan hitta dem under sök adress i adressboken eller inne i en specifik adresslista. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.