För att följa upp brevstatistik för ett enskilt brev, gå till startsidan och klicka på den gröna knappen Statistik för önskat brev.


På första sidan finner ni en övergripande statistik men det går även att gå djupare genom att klicka på länkarna under cirkeldiagrammen alternativt via ikonerna i menyn. 

Det går även att exportera ut data till Excel.